Wyniki egzaminu maturalnego!!!

Wyniki z egzaminu maturalnego z sesji majowej będą do odebrania u dyrektora szkoły dnia 04.07.2019 r. od godz. 9.00