Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w naszym LO

     W dniu 09.03.2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie
w ramach planu współpracy w 2017 roku, już po raz kolejny gościli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle i Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie. W trakcie zajęć, w których brali udział uczniowie klas o profilu wojskowo-policyjnym żmigrodzkiego liceum, funkcjonariusze wydziału kryminalistyki przeprowadzili szkolenie i czynności poglądowe na miejscu zdarzenia (kradzież z włamaniem). Zebrano ślady daktyloskopijne oraz biologiczne. Indywidualne cechy tych śladów dają nieograniczone  możliwości badawcze. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą liczne pytania ze strony uczniów, na które wyczerpująco odpowiedzieli prelegenci.

Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP

     W dniu 14 marca 2017r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Konferencja "Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP". W konferencji wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie z klasy III o profilu
wojskowo-policyjnym Oliwia Kodzis i Jakub Kurowski wraz z Dyrektorem Liceum Panem Piotrem Kudłatym oraz nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa Tadeuszem George.
Konferencja została zorganizowana przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dr inż. Mariusza STOPĘ oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę RAUCH i dotyczyła procesu szkoleniowego przygotowującego młodzież do służby w formacjach mundurowych, a w szczególności w Siłach Zbrojnych RP.

     Głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, szkół oraz środowiska uniwersyteckiego. Posiedzenie było również okazją
do zaprezentowania osiągnięć klas mundurowych wybranych szkół z terenu województwa podkarpackiego.
Przedstawiono również założenia programu „Paszportu do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” wdrażanego
przez Biuro ds. Proobronnych MON, które reprezentował Dyrektor Biura Pan Waldemar Zubek.


(kliknij na obrazek by przenieść się do galerii)