Spotkanie z Rodzicami klasy III w sprawie studniówki - PILNE

Dyrektor szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym  Żmigrodzie zaprasza wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) klasy III na pilne spotkanie w sprawie studniówki w dniu 04.01.2017r. (środa) o godzinie 15:30.

Dyrektor szkoły
mgr Piotr Kudłaty

Spotkanie z Rodzicami

Dyrektor szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym  Żmigrodzie zaprasza wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówkę w dniu 22.03.2017r. (środa) o godzinie 16:00.

Dyrektor szkoły
mgr Piotr Kudłaty