Konkurs - "Twórczość Henryka Sienkiewicza’’

W dniu 23.11.2016 w naszej szkole odbędzie się konkurs , który ma na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat twórczości Henryka.

CELE KONKURSU:
-sprawdzenie znajomości biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza;
-kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, bohaterów z tekstem;
-rozbudzanie zainteresowań twórczością Henryka Sienkiewicza;
-kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Organizatorzy:
mgr Beata Zięba
mgr Agnieszka Laskowska-Szucio

Góra Grosza

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.
Od dnia 28.11 do 9.12 2016 będzie organizowania zbiórka pieniędzy przeznaczona dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.
Szkoła / przedszkole które uzbiera najwięcej monet otrzyma WIELKĄ NAGRODĘ.

"Spotkania z ludzmi z pasją"

W dniu 21 listopada 2016r. o godzinie 10:50 w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie odbędzie się prelekcja z cyklu ,,Spotkania z ludźmi z pasją”. Spotkanie poprowadzą członkowie grupy airsoftowej SPAS.

Organizatorzy:
mgr Beata Zięba
mgr Agnieszka Laskowska-Szucio