Szkolny Konkurs na Najładniejszą Ozdobę i Kartkę Świąteczną

Bardzo serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału
w Szkolnym Konkursie na najładniejszą Ozdobę i Kartkę Świąteczną.

Cele konkursu:

– zainteresowanie i pogłębienie znajomości tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
– tworzenie szkolnej tradycji konkursowej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
– promocja talentów plastycznych
– uwrażliwianie społeczności szkolnej na potrzeby innych

Regulamin konkursu:

Spotkanie z p. podprucznik Małgorzatą Jurusik

Uczniowie kl I i III o profilu wojskowo-policyjnym uczestniczyli w spotkaniu z p. podporucznik Małgorzatą Jurusik absolwentką Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Pani podporucznik opowiadała młodzieży jak wyglądają egzaminy na uczelnie wojskowe, jak odpowiednio się do nich przygotować i przed jakimi wyzwaniami stoją kobiety, które chcą służyć w wojsku.