Informacja dla osób zdających poprawkowy egzamin maturalny!

Poprawkowe egzaminy maturalne z matematyki oraz języka angielskiego dobędą się 24 sierpnia 2021 roku o godz. 9:00.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 min przez rozpoczęciem egzaminu oraz przyniesienie dowodu osobistego.