Informacja dla uczniów LO zdających egzaminy poprawkowe!

Pisemny egzamin poprawkowy z matematyki dla uczniów wszystkich klas odbędzie się 25 sierpnia o godz. 9:00.

Część ustna o godz 10:30.

 

Pisemny egzamin poprawkowy z języka polskiego dla uczniów wszystkich klas odbędzie się 26 sierpnia o godz. 9:00.

Część ustna o godz. 10:30.

 

Uczniowie zdający egzaminy poprawkowe w dniach 25-26 sierpnia dojeżdżają do szkoły we własnym zakresie.

Autobus szkolny "MIŚ" kursuje od 1 września 2021 według rozkładu z poprzedniego roku szkolnego.