Fukncjonowanie sekretariatu w okres wakacyjnym oraz infromacje o egzaminach poprawkowych i wynikach z matury

W okresie wakacyjnym, od 27 czerwca 2022 roku, sekretariat jest czynny od godz. 9:00.

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów liceum odbędą się w dniach:

- język polski - 24.08.2022 godz. 8:00 - cz. pisemna

- matematyka - 25.08.2022 godz. 8:00 - cz. pisemna

Po części pisemnej z języka polskiego i matematyki odbędą się cz. ustne.

 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego - 5 lipca 2022 roku od godz. 9:00.

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku (wtorek), od godz. 9:00.

 

INFORMUJEMY, IŻ SZKOŁA POSIADA WOLNE MIEJSCA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA WSZYSTKIE KIERUNKI.