Ogłoszenie!

Informujemy iż Szkoła posiada wolne miejsca do Liceum Ogólnokształcącego na następujące kierunki:

- oddział przygotowania wojskowego;

- wojskowo-policyjny;

- promedyczny - ratownik medyczny;

- kosmetyczno-menadżerski;

- dziennikarski;

- ogólny.

 

Dokumenty można składać w sekretariacie Szkoły od godz. 9:00.

W razie pytań prosimy o kontakt na numery:

- sekretariat - 13 44 15 625;

- dyrektor - 605 095 176.

 

ZAPRASZAMY!

Wyniki Matur

Od dnia 05.07.2022 (wtorek) w sekretariacie szkoły można odebrać wyniki z egzaminów maturalnych.

 

Zdający mogą sprawdzić wyniki egzaminów na platformie ZIU logując się za pomocą loginu i hasła jakie otrzymali w szkole.

 

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, który odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku, należy złożyć najpóźniej do 12 lipca 2022 roku.

 

Przypominamy iż w okresie wakacyjnym sekretariat jest czynny w godz. 9:00 - 13:00.

Fukncjonowanie sekretariatu w okres wakacyjnym oraz infromacje o egzaminach poprawkowych i wynikach z matury

W okresie wakacyjnym, od 27 czerwca 2022 roku, sekretariat jest czynny od godz. 9:00.

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów liceum odbędą się w dniach:

- język polski - 24.08.2022 godz. 8:00 - cz. pisemna

- matematyka - 25.08.2022 godz. 8:00 - cz. pisemna

Po części pisemnej z języka polskiego i matematyki odbędą się cz. ustne.

 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego - 5 lipca 2022 roku od godz. 9:00.

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku (wtorek), od godz. 9:00.

 

INFORMUJEMY, IŻ SZKOŁA POSIADA WOLNE MIEJSCA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA WSZYSTKIE KIERUNKI.

OGŁOSZENIE REKRUTACJA!

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie przypomina o terminach próby sprawności fizycznej do klasy OPW:

 

I TERMIN

9 czerwca 2022 roku - godz. 10:00 - 13:00

boisko szkolne przy LO

 

II TERMIN

30 czerwca 2022 roku - godz. 10:00 - 13:00

boisko szkolne przy LO

 

Liceum w dalszym ciągu przyjmuje chętnych do oddziałów mundurowych!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Sekretariat - 13 44 15 625

Dyrektor - 605 095 176