Ogłoszenie dla kandydatów

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie od 1 września 2021 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2020 roku, utworzyło Oddział Przygotowania Wojskowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia indywidualny pakiet wyposażenia ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego zwanym pakietem ubioru ucznia OPW, w wysokości 1320 złotych dla ucznia. Dzięki temu pakietowi uczeń Oddziału Przygotowania Wojskowego będzie miał komplet umundurowana za darmo.

Ponadto, Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach Programu Oddziału Przygotowania Wojskowego zapewnia pakiet wyposażenia specjalistycznego dla całego Oddziału Przygotowania Wojskowego (całej klasy), zwany pakietem szkolenia OPW, na który przeznacza kwotę w wysokości 63 700 złotych.

Również w ciągu czteroletniego cyklu szkolenia Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia szkolenie praktyczne w Jednostkach Wojskowych zwanych jednostkami patronackimi (w przypadku Liceum w Nowym Żmigrodzie jednostką patronacką jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie). Transport na zajęcia jest finansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje i finansuje w ramach programu w czwartej klasie pięciodniowy obóz szkoleniowy w Ośrodku Szkolenia 21 BSP w Trzciańcu (Bieszczady).

Decyzją Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, od dnia 1 kwietnia 2021 roku, wprowadza się 12-sto dniowy program szkolenia podstawowego skróconej służby przygotowawczej dla absolwentów oddziału przygotowania wojskowego.

Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego utworzonego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie od 1 września 2021 uczestniczą w pięciodniowym obozie szkoleniowym w Bieszczadach. Obóz dla ucznia jest GRATIS. Koszty obozu pokrywa Szkoła.

 

 

Zapraszamy!