Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauka w technikum trwa 5 lat dla uczniów, którzy ukończyli Szkołę Podstawową. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie są również przedmioty zawodowe, dające podstawę zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

  • K1 – Sporządzanie potraw i napojów (T.6.)
  • K2 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15.)

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

  • Geografia
  • Język angielski

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe, przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji . Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działania zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych zarówno dotyczących planowanie produkcji, jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
  • Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
  • Planowania i oceny żywienia
  • Organizowania produkcji gastronomicznej
  • Planowania i realizacji usług gastronomicznych
nike shox mens australia women soccer players - White - DA8301 - 101 - Nike Air Force 1 '07 LX Women's Shoe | IetpShops , New Balance 327 Moonbeam Leopard , men air max jordan 13 , 4011496719 , Where To Buy