Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski działający przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie ma za zadanie przybliżać społeczności szkolnej i pozaszkolnej informacje związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej a także prezentować piękno naszej Ojczyzny. Opiekunem Szkolnego Klubu Europejskiego jest Pani mgr Gabriela Gasek.

jordan release dateAir Jordan

Główne cele SKE to:

  • uzyskanie przez młodzież jak największej wiedzy o Polsce, państwach Europy, ich geografii, historii, tradycji, kulturze i wzajemnych stosunkach,
  • propagowanie idei integracji europejskiej,
  • przygotowywanie społeczności szkolnej do życia w otwartej, zjednoczonej Europie,
  • propagowanie nauki języków obcych oraz ich praktycznego wykorzystania

 

Opiekun:

Gabriela Gasek