Sukces naszej uczennicy "Stypendium Prezesa Rady Ministrów"

Uczennica naszej szkoły, Klaudia Długosz z klasy III LO, otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

19 grudnia br. w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość rozdania Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu państwowego, po którym krótkie przemówienie wygłosiła Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki. Złożyła Ona gratulacje wszystkim nagrodzonym uczniom oraz  ich rodzicom. Następnie wszyscy stypendyści odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk Pani Ewy Lenart. Podsumowaniem uroczystości były pamiątkowe zdjęcia, oraz słodki poczęstunek.

bridge mediaNew Releases Nike

 

W tym miejscu należy przypomnieć, jakie kryteria musi spełniać uczeń, aby otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Takie stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią w szkole lub uczeń wykazał  szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Dzięki wsparciu finansowemu Klaudia ma możliwość rozwijać swoje zdolności poprzez udział w dodatkowych płatnych kursach oraz szkoleniach organizowanych poza szkołą. Może również zakupić niezbędne do rozwoju osobistego pomoce naukowe. Stypendium dla Klaudii jest wynikiem jej ciężkiej i systematycznej pracy.

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!