Stypendium Stowarszyszenia Kopernik 2021

Wręczenie stypendiów Stowarzyszenia „Kopernik”

 

Dnia 5 maja 2021 roku, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie wręczył tegorocznym absolwentom stypendia Stowarzyszenia „Kopernik”.

Nagrodzeni absolwenci otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką średnią frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Stypendia otrzymali:

- Ilona Gumienna – uczennica klasy III B;

- Wioleta Łukasiak – uczennica klasy III B;

- Justyna Mastaj – uczennica klasy III B;

- Justyna Mroczka – uczennica klasy III B;

- Grzegorz Źrebiec – uczeń klasy III A.

 

Stowarzyszenie „Kopernik” składa gratulacje nagrodzonym absolwentom. Życzymy zasłużonej satysfakcji oraz dumy z dotychczasowych osiągnięć oraz dalszego pomyślnego rozwoju i sukcesów.

 

maj2021.01
maj2021.01 maj2021.01

Spotkanie z Dowódcą 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie

W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie robocze Dowódcy 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie ppłk Zbigniewa Cabały z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie mgr Piotrem Kudłatym i Zastępcą Dyrektora Zespołu Szkól w Trzcinicy mgr Markiem Barą.

Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowej współpracy oraz wytyczeniu kierunków zadań do dalszego współdziałania pomiędzy Szkołami i Jednostką Wojskową, zwłaszcza w zakresie realizacji programu w Oddziałach Przygotowania Wojskowego na rok 2021.

 W trakcie spotkania omówiono przygotowania do szkolenia ogólnowojskowego w ramach pięciodniowego obozu w  dniach od 17 do 21 czerwca 2021 roku w Ośrodku Szkolenia Górskiego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu (Bieszczady).

Dowódca 21 Brygady Dowodzenia w Rzeszowie ppłk Zbigniew Cabała podpisał Certyfikaty ukończenia trzyletniego cyklu szkolenia ogólnowojskowego dla tegorocznych absolwentów klas trzecich.

Spotkanie upłynęło w milej i merytorycznej atmosferze.

Obie strony zadeklarowały dalszą współpracę na rzecz szkolenia uczniów realizujących program Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie i Zespole Szkół w Trzcinicy.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.