Informacja dla Ósmoklasistów!

Posiadamy wolne miejsca do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum na następujące kierunki i zawody:

1. Liceum Ogólnokształcące na kierunkach: ogólny, promedyczny - ratownik medyczny, kosmetyczno-menadżerski, dziennikarski z edukacją medialną, oddział przygotowania wojskowego, wojskowo-policyjny.

2. Technikum w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Informację w sprawie wolnych miejsc można uzyskać pod numerem telefonu: 605 095 176 oraz w sekretariacie szkoły: 13 44 15 625.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Obóz szkoleniowy Trzcianiec czerwiec 2021

Od 17 do 21 czerwca 2021 kadeci klas pierwszych Oddziałów Przygotowana Wojskowego i drugich o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkól Rolniczych z Trzcinicy, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej z Jedlicza oraz naszego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie uczestniczyli w obozie wojskowo-szkoleniowym w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu, zorganizowanym przez 21 Batalion Dowodzenia w Rzeszowie. Kadeci Oddziałów Przygotowania Wojskowego na obozie zrealizowali przewidziany program szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego dla klas pierwszych, czyli praktyczne zajęcia w ilości 20 godzin, które są przewidziane w ramowym planie szkolenia dla programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy uczniowie!

Msza święta z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się o godzinie 8:00 w Kościele Parafialnym w Nowym Żmigrodzie.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.

Wirtualna Strzelnica w LO Nowy Żmigród

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert pt. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim. Na wniosek Stowarzyszenia „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie, który jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Władze Powiatu Jasielskiego przystąpiły do w/w konkursu ofert.

W ramach projektu w budynku Liceum Ogólnokształcącego zostanie wyremontowane pomieszczenie, w którym mieścić się będzie wirtualna strzelnica, wyposażona w nowoczesny system szkolno-treningowy, składający się z m.in.: modułu projekcji, specjalistycznego oprogramowania, broni treningowej – 4 karabinki i 4 pistolety z funkcją wyzwalania strzału, które cechuje realistyczna obsługa, działanie wszystkich mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, strzały zarówno w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym.

Liceum w Nowym Żmigrodzie ma szanse na strzelnicę, ponieważ MON priorytetowo będzie traktował wnioski z tych powiatów, na których do tej pory nie powstała żadna strzelnica. Ważne też, by na terenie powiatu prowadzone były klasy mundurowe i oddziały przygotowania wojskowego.

Na realizowane zadanie Powiat Jasielski może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 150 tys. zł. Na sesji Rady Powiatu, w dniu 17 maja 2021 roku, radni przeznaczyli kwotę 35 tys. zł na wkład finansowy do projektu budowy wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie. W sytuacji, gdy Powiat otrzyma dotację, strzelnica musi powstać do końca br.

Strzelnica będzie służyć szkoleniu strzeleckiemu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie. Będzie również nieodpłatnie udostępniania uczniom klas mundurowych z powiatu do końca 2032 roku.

Prezentacja systemu szkolno-treningowego

wirtstrzel1
wirtstrzel1 wirtstrzel1
wirtstrzel2
wirtstrzel2 wirtstrzel2