Bilety

Uczniowie dojeżdżający do szkoły busem firmy MIŚ, nie płacą w styczniu biletu. Bilet styczniowy zostanie zapłacony przez szkołę.

W lutym uczniowie ponoszą koszty pełnego biletu miesięcznego.

Zebranie z rodzicami

Dyrektor szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie zaprasza wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) na spotkanie w dniu 27.02.2020r. (czwartek) o godzinie:
-16:00 (spotkanie ogólne)
-16:20 (spotkanie z wychowawcami)