Grono pedagogiczne

JĘZYK POLSKI: mgr Beata Zięba

JĘZYK ANGIELSKI: mgr Kamila Rozkoszny

JĘZYK NIEMIECKI: mgr Piotr Kudłaty

MATEMATYKA: mgr Agnieszka Mlicka

FIZYKA I ASTRONOMIA: mgr Mirosław Biernacki

CHEMIA: mgr Anna Kostrząb

INFORMATYKA: mgr Agnieszka Mlicka

HISTORIA: mgr Łukasz Mikulski

WIEDZA O KULTURZE: mgr Beata Zięba

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: mgr Łukasz Mikulski

BIOLOGIA: mgr Waldemar Tokarczyk

GEOGRAFIA: mgr Waldemar Tokarczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: mgr Tadeusz George

WYCHOWANIE FIZYCZNE: mgr Radosław Krajciewicz

PRZEDMIOTY WOJSKOWO-POLICYJNE: mgr Tadeusz George

RELIGIA: ks. Rafał Majerski

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ: mgr Beata Zięba

PEDAGOG SZKOLNY: mgr Agnieszka Laskowska–Szucio