Ogłoszenie dla kandydatów

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku LO im. Mikołaja Kopernika otrzymało od Ministra Obrony Narodowej pozytywną decyzję na utworzenie od dnia 1 września 2020 roku oddziału przygotowania wojskowego. W programie oddziału przygotowania wojskowego Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia dla ucznia pakiet wyposażenia w postaci umundurowania oraz wyposażenia specjalistycznego. Uczniowie klasy przygotowania wojskowego nie ponoszą żadnych kosztów umundurowania, wyposażenia i szkolenia.

 

Zapraszamy!