PROFIL PROMEDYCZNY

Przedmioty rozszerzone:

  • biologia
  • język angielski

       do wyboru:

  • chemia lub geografia

Języki obce: 

  • język angielski
  • język niemiecki

Jeśli wiążesz swoją przyszłość ze studiami o charakterze medycznym oraz przyrodniczym, to kierunek kształcenia, który umożliwi Ci pogłębianie wiedzy z biologii, chemii oraz języka angielskiego. Innowacyjne zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa pozwolą Ci uzyskać dodatkowe umiejętności. Edukacja w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii obejmuje wiedzę ogólną, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia zgodnego z ich zainteresowaniami i aspiracjami edukacyjnymi.
Uczeń zdobędzie solidne podstawy do dalszej nauki na wielu kierunkach profilowanych takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, rehabilitacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, technologia żywienia, oraz na kierunkach pokrewnych takich jak: kosmetologia, ochrona środowiska, pedagogika, psychologia.
Rozszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego pozwoli na studiowanie a następnie podjęcie pracy poza granicami kraju.

Młodzież ma możliwość ukończenia kursów:

  • pierwszej pomocy
  • kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • kwalifikowany ratownik drogowy (Certyfikat RO - PZM).
cheap shoes nike dunk sb silver box collection - Low shoes - GiftofvisionShops - nike jordans retro 1 camo shoes black friday deals , Sneakers - Women's shoes | nike roshe midnight back cover