Liga Ochrony Przyrody

LOP czyli Liga Ochrony Przyrody działa w naszej szkole już od ponad 10 lat. Obecnie jej opiekunem jest pani Anna Gawron a spotkania odbywają się okazyjnie, zgodnie z kalendarzem ekologicznym.

Polski Czerwony Krzyż

Szkolne Koło PCK organizuje każdego roku szkolnego kilka zbiórek ubrań, zabawek itp. dla potrzebujących uczniów i pracowników naszej szkoły. Ponadto, w październiku rozdawane są wśród uczennic ulotki z zakresu profilaktyki raka piersi.

Opiekun:

Katarzyna Trzeciak-Olbrot

Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski działający przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie ma za zadanie przybliżać społeczności szkolnej i pozaszkolnej informacje związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej a także prezentować piękno naszej Ojczyzny. Opiekunem Szkolnego Klubu Europejskiego jest Pani mgr Beata Nowak.