Informacja dla gimnazjalistów

Oryginały świadectw oraz zaświadczenia z wynikami egzaminu gimnazjalnego można składać w sekretariacie szkolnym do dnia 6 lipca 2018r. do godziny 14:00.