Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy z języka polskiego w części pisemnej odbędzie się dnia 28.08.2019 r. o godz. 9.00. Po egzaminie pisemnym odbędzie się część ustna.

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego w części pisemnej odbędzie się dnia 28.08 .2019 r. o godz. 13.30. Po egzaminie pisemnym odbędzie się część ustna.

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego!!!

Wyniki z egzaminu maturalnego z sesji majowej będą do odebrania u dyrektora szkoły dnia 04.07.2019 r. od godz. 9.00