Dzień Papieski 2017 w naszym LO

W dniu 10.10.2017r. w naszej szkole zorganizowano Dzień Papieski.
Z tej okazji uczniowie przygotowali akademie w której przybliżyli uczestnikom historię i dzieje Karola Wojtyły.
Uczniowie przygotowali prezentacje, oraz oprawę muzyczną, a rezultaty ich starań uwieczniliśmy na zdjęciach.

Regulamin konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności młodzieży
 • ochrona przed zanikaniem tradycji
 • kultywowanie tradycji ludowej
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych
 • rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną

Regulamin:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
  w Nowym Żmigrodzie
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań
  i umiejętności uczestnika
 • Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora – imię, nazwisko, klasę
 • Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego
  twórczości – rejestrację fotograficzną
 • Prace należy składać u organizatorów konkursu do dnia 10.04.2017r.

Ocena i nagrody:

 • Jury przyzna nagrody.
 • W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia i dyplomy
 • Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać pierwszego miejsca
 • Ocena jury jest niepodważalna

Kryteria oceny:

 • indywidualny charakter pracy
 • oryginalny pomysł
 • estetyka wykonania pracy
 • ogólny wyraz artystyczny
 • materiał użyty do wykonania pracy
 • zgodność pracy z założeniami konkursu
 • stopień trudności
 • technika wykonania

Organizatorzy:
mgr Beata Zięba
mgr Agnieszka Laskowska-Szucio

IV Gimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

3 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się IV Gimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W konkursie wzięło udział 11 solistów i 6 zespołów z Gimnazjów: Nr 1 w Jaśle, Nr 2 w Jaśle, w Niegłowicach, w Łężynach, w Cieklinie, we Wróblowej,
w Błażkowej, w Brzyskach, w Nowym Żmigrodzie oraz Artmus Studio
Wokalno – Instrumentalne Joanny Pisarek z Jasła.
Jury w składzie: przewodniczący - dyrektor Piotr Kudłaty, Anna Gawron, Monika Kaczmarczyk, Karol Centler, Łukasz Korczykowski oceniało występy uczestników. Brano pod uwagę poprawność językową, stopień trudności wykonywanych utworów, interpretację oraz aranżację.