PROFIL - KOSMETYCZNO - MENADŻERSKI

Przedmioty rozszerzone:

  • biologia
  • język angielski

       do wyboru:

  • chemia lub geografia

Języki obce:

  • język angielski
  • język niemiecki

W klasie o profilu kosmetyczno-menadżerskim szczególny nacisk zostanie położony na zdobycie przez uczniów wiedzy z zakresu kosmetologii, estetyki, wizażu, podstaw dermatologii i higieny kosmetycznej, czy też wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Uczniowie, oprócz zdobywania wiedzy ogólnej, będą mogli uczestniczyć w ramach realizowanego przedmiotu – „edukacja kosmetyczno-menadżerska”, w zajęciach w  profesjonalnych  gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich. Absolwent tego profilu, oprócz warsztatów oraz dodatkowych zajęć kierunkowych z zakresu kosmetologii, pozna zasady prowadzenia działalności administracyjno-gospodarczej we własnej firmie. Pozwoli to absolwentom tego profilu skuteczniej starać się o pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, sklepach czy firmach kosmetycznych oraz pomoże w prowadzeniu własnej działalności.

Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych, także na kierunkach związanych z kosmetologią i odnową biologiczną.

W przyszłości będziesz mógł bez kosztownej pomocy samodzielnie prowadzić własną firmę.