Historia i Wos - zakres materiału do sprawdzianu

Dzień dobry,
Przesyłam zakres materiału dla uczniów klas I,II, którzy nie pisali
sprawdzianu bądź otrzymali z niego ocenę niedostateczną. Proszę się
przygotować 2 tematy do nauczenia ale tradycyjnie zadam 5 pytań w formie
pisemnej, termin ustali dyrektor prawdopodobnie w pierwszych dniach
czerwca w trakcie konsultacji.


kl I B - Historia:

I. Daleki Wschód po II wojnie światowej

II. Konflikt indochiński


kl I B - Wiedza o społeczeństwie:

I. Ochrona praw i wolności w Polsce

II. Tolerancja i przejawy ksenofobiikl I A - Historia:

I. Kultura średniowiecznej Europy

II. Między cesarstwem a papiestwem


kl I A - Wiedza o społeczeństwie:

I. Władza wykonawcza Prezydent RP

II. Rada Ministrówkl II A, B - Historia:

I. Polityka zagraniczna II RP

II. Kultura i gospodarka II RP


kl II A, B - Wiedza o społeczeństwie:

I. Pojęcie i geneza państwa

II. Partie polityczne w Polsce