Ogłoszenie - egzaminy poprawkowe!

Egzaminy poprawkowe odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia 2020 roku według harmonogramu:

 

24.08.2020 godz. 9:00 - język polski klasa III, klasa II A, klasa II B

24.08.2020 godz. 9:00 - język angielski klasa II A (1 osoba)

25.08.2020 godz. 9:00 - matematyka klasa I A

26.08.2020 godz. 9:00 - język polski klasa I A, klasa I B

27.08.2020 godz. 9:00 - matematyka klasa I B, klasa III

 

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z każdego przedmiotu. Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9:00, po części pisemnej następuje część ustna egzaminu.

Zakres materiału z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego nauczyciele udostępnią wkrótce każdej klasie.