TECHNIK INFORMATYK

Nauka w technikum trwa 5 lat dla uczniów, którzy ukończyli Szkołę Podstawową. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie są również przedmioty zawodowe, dające podstawę zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

  • informatyka
  • geografia

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK:

  • K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami,
  • projektowanie baz danych i administrowanie bazami,
  • tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami.

Założeniem kierunku informatycznego w technikum jest umożliwienie uczniom zdobycia konkretnej wiedzy, zarówno ogólnej, przygotowującej do kontynuowania nauki na studiach wyższych, ale także specjalistycznej, dającej podstawy do wejścia na rynek pracy i biznesu.

Każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo, wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę w firmach związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów.

Poznasz budowę, zasadę działania i zastosowanie podstawowych podzespołów komputera. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz ich administrowaniem.

991 - CN9671 - Blauw - Nike Air Max 1 By You Custom herenschoen - nike air max lays blue cheese commercial actor | adidas trefoil backpack black friday sale - SBD - adidas stan smith w red lines in eyes and fatigue MX Oat GW3773 Release Moment