Informacja

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 dni 1, 2, 3 listopad 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.