Regulamin konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności młodzieży
 • ochrona przed zanikaniem tradycji
 • kultywowanie tradycji ludowej
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych
 • rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną

Regulamin:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
  w Nowym Żmigrodzie
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań
  i umiejętności uczestnika
 • Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora – imię, nazwisko, klasę
 • Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego
  twórczości – rejestrację fotograficzną
 • Prace należy składać u organizatorów konkursu do dnia 10.04.2017r.

Ocena i nagrody:

 • Jury przyzna nagrody.
 • W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia i dyplomy
 • Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać pierwszego miejsca
 • Ocena jury jest niepodważalna

Kryteria oceny:

 • indywidualny charakter pracy
 • oryginalny pomysł
 • estetyka wykonania pracy
 • ogólny wyraz artystyczny
 • materiał użyty do wykonania pracy
 • zgodność pracy z założeniami konkursu
 • stopień trudności
 • technika wykonania

Organizatorzy:
mgr Beata Zięba
mgr Agnieszka Laskowska-Szucio