Ratownik drogowy

Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów działań wychowawczych realizowanych w naszej szkole, dlatego 7 lutego grupa 13 uczniów żmigrodzkiego liceum rozpoczęła kurs Ratownika Drogowego PZM. Kurs prowadzą Józef Biernacki – instruktor ratownictwa drogowego oraz Mateusz Domaradzki – ratownik medyczny, ratownik drogowy. Młodzież z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w tego typu inicjatywach, zdobywa wiedzę, która może być przydatna nie tylko w ich kierunku kształcenia (wojskowo – policyjny), ale może mieć zastosowanie w życiu codziennym. Należy dodać, że zajęcia są jedną z wielu inicjatyw pozalekcyjnych realizowanych w naszym liceum, a ich oferta jest nieustannie modyfikowana i dostosowywana do potrzeb uczniów.

A. Laskowska-Szucio

„WOJSKA GÓRSKIE - WCZORAJ I DZIŚ. NARODOWE SIŁY REZERWOWE - DZIŚ I JUTRO” (2014)

III edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich oraz roli Narodowych Sił Rezerwowych pt.”WOJSKA GÓRSKIE- WCZORAJ I DZIŚ. NARODOWE SIŁY REZERWOWE- DZIŚ I JUTRO”. Konkurs odbył się w Klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie reprezentowało 5 uczniów z klas o profili wojskowo- policyjnym. A uczeń klasy I A Adrian B. odniósł duży sukces bowiem znalazł się w śród 6 uczniów wyróżnionych w kwalifikacji końcowej Konkursu. Opiekunem grupy była Pani mgr Elżbieta Adamczyk.