Ogłoszenie dla kandytatów!

Drodzy Ósmoklasiści!

W zakładce rekrutacja zamieszczona jest lista osób przyjętych do klasy I.

Kandydaci zakwalifikowani, w terminie od 13.08 do 18.08 br. do godziny 15:00, powinni potwierdzić wolę podjęcia nauki w LO Nowy Żmigród przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to osób, które już złożyły wyżej wymienione dokumenty).

 

Informujemy, że szkoła posiada wolne miejsca do klas o profilu: ogólnym, wojskowo-policyjnym, promedycznym, kosmetyczno-menadżerskim, dziennikarskim.

Ogłoszenie dla Ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści,

od 31 lipca do 4 sierpnia b.r. - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zapraszamy!

Ogłoszenie dla maturzystów

Świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będą do odebrania w sekretariacie szkoły od 11 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 9:00 do 13:00.