Ogłoszenie!

W okresie wakacyjnym sekretariat szkolny jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00.

 

Od dnia 09.07.2024r. w sekretariacie szkoły można odbierać wyniki egzaminów maturalnych.

 

Zgłoszenia do poprawkowego egzaminu maturalnego można składać w sekretariacie do dnia 16.07.2024r.

Ogłoszenie - egzaminy poprawkowe -

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali 1 lub 2 oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2023/2024 odbędą się w poniedziałek 26 sierpnia 2024 roku, według harmonogramu:

 

9:00 - język polski - egzamin pisemny

9:00 - wos - egzamin pisemny

10:00 - matematyka - egzamin pisemny

 

10:00 - język polski - egzamin ustny

10:00 - wos - egzamin ustny

11:00 - matematyka - egzamin ustny

Ślubowanie klas I-szych 2023/24

25 października 2023 roku uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00 mszą św. w kościele parafialnym w Nowym Żmigrodzie, którą odprawił w intencji uczniów ks. Maciej Nowicki. Następnie uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury,gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, a następnie uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Kilka słów do uczniów skierował dyrektor Piotr Kudłaty. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy goście oraz uczestnicy udali się na poczęstunek.

 

Ślubowanie 2023
Ślubowanie 2023 Ślubowanie 2023
Ślubowanie 2023
Ślubowanie 2023 Ślubowanie 2023
Ślubowanie 2023
Ślubowanie 2023 Ślubowanie 2023