OGŁOSZENIE!!!!

Informacja o terminach zaliczeń dla uczniów, którzy doszli w tym roku do LO w Nowym Żmigrodzie
z innej szkoły lub zmienili profil klasy.
W załączeniu harmonogram zaliczeń.
W załączeniu zgoda rodziców ucznia niepełnoletniego (wypełniają i podpisują rodzice), zgoda ucznia pełnoletniego (wypełnia uczeń pełnoletni) oraz ankieta dotycząca bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa. Dokumenty należy wypełnić i przynieść ze sobą na zaliczenia. Do szkoły przychodzimy na wyznaczone godziny, zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: zakrycie nosa i ust, rękawiczki jednorazowe oraz własny długopis. Osoby nie spełniające tych warunków nie zostaną wpuszczone na teren szkoły.