Finał akcji "Góra Grosza"

W naszej szkole dobiegła końca akcja "Góra Grosza", gdzie uczennice klasy 3-ciej zbierały pieniążki, które zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom o trudnej sytuacji majątkowej jak i zdrowotnej. Szkole udało się uzbierać 138,22zł.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dobroczyńcom!

Spotkanie z p. podprucznik Małgorzatą Jurusik

Uczniowie kl I i III o profilu wojskowo-policyjnym uczestniczyli w spotkaniu z p. podporucznik Małgorzatą Jurusik absolwentką Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Pani podporucznik opowiadała młodzieży jak wyglądają egzaminy na uczelnie wojskowe, jak odpowiednio się do nich przygotować i przed jakimi wyzwaniami stoją kobiety, które chcą służyć w wojsku.