Spotkanie z mjr Wiesławem Wojdyłą - Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle

          W dniu 27.02.2017 r.  uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowo-policyjnym w Nowym Żmigrodzie uczestniczyli w spotkaniu z mjr Wiesławem Wojdyłą - Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. Spotkanie było realizacją wieloletniej współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie, a Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle, w czasie jego trwania omówiono szkolnictwo wojskowe, nabór do służby przygotowawczej i Wojskowej Obrony Terytorialnej.
Pan mjr Wojdyła w sposób wyczerpujący przedstawił zasady i kryteria przyjęć absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do uczelni wojskowych znajdujących na terenie całej Polski. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród jego uczestników, a zwłaszcza ze strony uczniów klasy maturalnej, z której dwoje uczniów wybiera się na uczelnie wojskowe, a kilku innych planuje związać swoją przyszłość z mundurem.