Spotkanie z Rodzicami

Dyrektor szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym  Żmigrodzie zaprasza wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówkę w dniu 26.10.2016r. (środa) o godzinie 16:00.

Dyrektor szkoły
mgr Piotr Kudłaty

Spotkanie z Rodzicami

Dyrektor szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym  Żmigrodzie zaprasza wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówkę w dniu 28.09.2016r. (środa) o godzinie 16:00.

Dyrektor szkoły
mgr Piotr Kudłaty