Regulamin Szkolnego Konkursu na ozdobę bożonarodzeniową lub kartkę świąteczną

Cele konkursu:

- zachęcenie młodzieży do twórczej działalności plastycznej i kreatywnego spędzania wolnego czasu
- rozwój zdolności manualnych i wyobraźni młodych artystów
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

 

Zasady uczestnictwa:

- każdy z uczestników może wykonać tylko jedną ozdobę bożonarodzeniową lub jedną kartkę świąteczną w dowolnej technice,
- do konkursu zakwalifikują się tylko prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą oceniane,
- technika i wielkość ozdób jest dowolna,
- wykonane prace będą prezentowane podczas wystawy bożonarodzeniowej,
- udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora , a ich treść nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych,
- prace stanowią własność organizatora.

Terminy:

-Czas trwania konkursu : 01.12.2016r. - 16.12.2016r.
-Prace konkursowe powinny być czytelnie podpisane na odwrocie i zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko,
- klasę.

- Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej naszej szkoły.
- Prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu - pań: mgr Beaty Zięby, mgr Agnieszki Laskowskiej-Szucio lub mgr Elżbiety Adamczyk.