Stawiam na zdrowie

W roku szkolnym 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie rozpoczęło akcję profilaktyczną Stawiam na zdrowie! Koordynatorami akcji są: opiekun szkolnego koła PCK – Katarzyna Trzeciak-Olbrot oraz pedagog szkolny – Agnieszka Laskowska-Szucio.

Cała akcja ma na celu promocję zdrowego stylu życia i w związku z tym będziemy podejmować szereg działań profilaktycznych o różnym zakresie tematycznym, które mają uświadomić fakt, wydawałoby się oczywisty, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.