Szkolny Konkurs na Najładniejszą Ozdobę i Kartkę Świąteczną

Bardzo serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału
w Szkolnym Konkursie na najładniejszą Ozdobę i Kartkę Świąteczną.

Cele konkursu:

– zainteresowanie i pogłębienie znajomości tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
– tworzenie szkolnej tradycji konkursowej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
– promocja talentów plastycznych
– uwrażliwianie społeczności szkolnej na potrzeby innych

Regulamin konkursu:

 

  1. Konkurs adresowany do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego
    im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie
  2. W konkursie można wziąć udział w dwóch kategoriach:

– kartka świąteczna
– ozdoba świąteczna 

  1. Każdy uczestnik może oddać dowolna ilość prac konkursowych wykonanych dowolną techniką.
  2. Zgłoszenie następuje poprzez  przekazanie pracy do  mgr Beaty Zięby lub mgr Agnieszki Laskowskiej - Szucio w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2017 roku.
  3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora.
  4. Prace konkursowe oceni powołana przez organizatora komisja.
  5. Kryteria oceny: ogólne wrażenie artystyczne, staranność wykonania, nawiązanie do tradycji świątecznej.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia 2017 r., rozdanie nagród nastąpi podczas przedstawienia bożonarodzeniowego.