Szkolny etap konkursu fotograficznego "JASŁO - MOJE MIASTO"

Tematyka konkursu to: "Widok z okna..."

Warunki uczestnictwa:

  • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac.
  • Obowiązuje ujednolicony format prac - 18 x 24cm
  • Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek, szkołę (uczniowie), adres zamieszkania, adres e-mail.
  • Obok fotografii papierowych wymagane są także fotografie w wersji elektronicznej (do ewentualnych publikacji).

Termin składania prac do 05.12.2016r. u organizatorów etapu szkolnego konkursu

Organizatorzy etapu szkolnego:
-Beata Zięba
- Agnieszka Laskowska-Szucio