Regulamin szkolnego etapu konkursu "Porozmawiajmy o AIDS"

1. Cele konkursu

a)
Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym:
-sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV/AIDS,
-źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV,
-bezpiecznych zachowań,
b) Kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.
c) Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.

2. Przedmiot konkursu

Do konkursu można zgłaszać:
-prace wykonane tylko indywidualnie,
-prace wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika i in.,
-format prac - A2 - A3,
-prace wykonane na planszach (papier lub karton),
-każdy uczestnik może oddać jedną pracę.

Termin składania prac: 09.11.2016r. Prace należy składać u organizatorów.

Organizatorzy etapu szkolnego:
-Beata Zięba
-Agnieszka Laskowska-Szucio

Szkolny etap konkursu fotograficznego "JASŁO - MOJE MIASTO"

Tematyka konkursu to: "Widok z okna..."

Warunki uczestnictwa:

  • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac.
  • Obowiązuje ujednolicony format prac - 18 x 24cm
  • Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek, szkołę (uczniowie), adres zamieszkania, adres e-mail.
  • Obok fotografii papierowych wymagane są także fotografie w wersji elektronicznej (do ewentualnych publikacji).

Termin składania prac do 05.12.2016r. u organizatorów etapu szkolnego konkursu

Organizatorzy etapu szkolnego:
-Beata Zięba
- Agnieszka Laskowska-Szucio