Rekrutacja uzupełniająca - Informacja

Szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą do klas pierwszych liceum i technikum na rok szkolny 2018/2019 na następujące kierunki:

Liceum ogólnokształcące:
- Wojskowo-policyjny
-Ogólny
-Kosmetyczno-menadżerski
-Promedyczny (ratownik medyczny)

Technikum:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
-Technik informatyk

Szkoła posiada wolne miejsca na wyżej wymienione kierunki.
Rekrutacja uzupełniająca trwa do 31.08.2018r.
Szkoła zapewnia uczniom dojazd autobusem szkolnym.
Zapraszamy :)