Targi szkoł w Jaśle

     W dniach 7-10 marca odbyły się targi szkół w Jaśle. Stoisko cieszyło się dużą popularnością w związku z nowymi kierunkami planowanymi na rok szkolny 2017/2018
Klasy promedyczne i mundurowe stanęły na wysokości zadania reprezentacji szkoły na targach.

Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP

     W dniu 14 marca 2017r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Konferencja "Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP". W konferencji wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie z klasy III o profilu
wojskowo-policyjnym Oliwia Kodzis i Jakub Kurowski wraz z Dyrektorem Liceum Panem Piotrem Kudłatym oraz nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa Tadeuszem George.
Konferencja została zorganizowana przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dr inż. Mariusza STOPĘ oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę RAUCH i dotyczyła procesu szkoleniowego przygotowującego młodzież do służby w formacjach mundurowych, a w szczególności w Siłach Zbrojnych RP.

     Głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, szkół oraz środowiska uniwersyteckiego. Posiedzenie było również okazją
do zaprezentowania osiągnięć klas mundurowych wybranych szkół z terenu województwa podkarpackiego.
Przedstawiono również założenia programu „Paszportu do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” wdrażanego
przez Biuro ds. Proobronnych MON, które reprezentował Dyrektor Biura Pan Waldemar Zubek.


(kliknij na obrazek by przenieść się do galerii)

Zarządzenie organizacyjne z dnia 10.03.2017r.

    W dniach 13-15 marca 2017r. odbędą się rekolekcje wielkopostne. Pierwsze lekcje w tych dniach odbywają się wg planu. O godzinie 8:45 uczniowie pod opieką nauczycieli uczących udają się do kościoła parafialnego w Nowym Żmigrodzie. Po zakończonej nauce, pod opieką nauczyciela, wracają do szkoły.
   Pozostałe lekcje w tych dniach odbywają się wg planu.