Spotkanie z mjr Wiesławem Wojdyłą - Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle

          W dniu 27.02.2017 r.  uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowo-policyjnym w Nowym Żmigrodzie uczestniczyli w spotkaniu z mjr Wiesławem Wojdyłą - Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. Spotkanie było realizacją wieloletniej współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie, a Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle, w czasie jego trwania omówiono szkolnictwo wojskowe, nabór do służby przygotowawczej i Wojskowej Obrony Terytorialnej.
Pan mjr Wojdyła w sposób wyczerpujący przedstawił zasady i kryteria przyjęć absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do uczelni wojskowych znajdujących na terenie całej Polski. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród jego uczestników, a zwłaszcza ze strony uczniów klasy maturalnej, z której dwoje uczniów wybiera się na uczelnie wojskowe, a kilku innych planuje związać swoją przyszłość z mundurem.

IV Gimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

3 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się IV Gimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W konkursie wzięło udział 11 solistów i 6 zespołów z Gimnazjów: Nr 1 w Jaśle, Nr 2 w Jaśle, w Niegłowicach, w Łężynach, w Cieklinie, we Wróblowej,
w Błażkowej, w Brzyskach, w Nowym Żmigrodzie oraz Artmus Studio
Wokalno – Instrumentalne Joanny Pisarek z Jasła.
Jury w składzie: przewodniczący - dyrektor Piotr Kudłaty, Anna Gawron, Monika Kaczmarczyk, Karol Centler, Łukasz Korczykowski oceniało występy uczestników. Brano pod uwagę poprawność językową, stopień trudności wykonywanych utworów, interpretację oraz aranżację.

1 marca - Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca w naszej szkole obchodziliśmy "Dzień Żołnierzy Wyklętych". Aby uczcić ich pamięć nasi uczniowie przygotowali gazetkę z informacjami na ich temat.