Targi szkoł w Jaśle

     W dniach 7-10 marca odbyły się targi szkół w Jaśle. Stoisko cieszyło się dużą popularnością w związku z nowymi kierunkami planowanymi na rok szkolny 2017/2018
Klasy promedyczne i mundurowe stanęły na wysokości zadania reprezentacji szkoły na targach.

Zarządzenie organizacyjne z dnia 10.03.2017r.

    W dniach 13-15 marca 2017r. odbędą się rekolekcje wielkopostne. Pierwsze lekcje w tych dniach odbywają się wg planu. O godzinie 8:45 uczniowie pod opieką nauczycieli uczących udają się do kościoła parafialnego w Nowym Żmigrodzie. Po zakończonej nauce, pod opieką nauczyciela, wracają do szkoły.
   Pozostałe lekcje w tych dniach odbywają się wg planu.

Spotkanie z mjr Wiesławem Wojdyłą - Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle

          W dniu 27.02.2017 r.  uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowo-policyjnym w Nowym Żmigrodzie uczestniczyli w spotkaniu z mjr Wiesławem Wojdyłą - Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. Spotkanie było realizacją wieloletniej współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie, a Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle, w czasie jego trwania omówiono szkolnictwo wojskowe, nabór do służby przygotowawczej i Wojskowej Obrony Terytorialnej.
Pan mjr Wojdyła w sposób wyczerpujący przedstawił zasady i kryteria przyjęć absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do uczelni wojskowych znajdujących na terenie całej Polski. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród jego uczestników, a zwłaszcza ze strony uczniów klasy maturalnej, z której dwoje uczniów wybiera się na uczelnie wojskowe, a kilku innych planuje związać swoją przyszłość z mundurem.